ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์-พันธกิจ-เป้าประสงค
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
  เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ร.ร.
  ผลการประเมินคุณภาพประถมฯ
  ผลการประเมินคุณภาพปฐมวัย
  ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  Webboard
  Webmaster
  สมุดเยี่ยม
  ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียน 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัด ศธ
สพฐ
สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
สนง.
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนง.
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และ     คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 
ทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
The Nation
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
บางกอก โพสต์
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามดารา
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์  
 

หรรษาดอทคอม

กระปุกดอทคอ

 แสนสุขดอทคอม   

พันธ์ทิพย์ดอทคอม

สนุกดอทคอม

ครูไทย 

วิชาการคอมพิวเตอร์

คลีนิกคอม   

หัวแตกดอทคอม

>> ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 2 "โรงเรียนขนาดเล็กที่โตด้วยคุณภาพ" ด้วยความยินดียิ่ง <<

                   

                  

Search Thai

 

              การประเมิน SDQ โดยครู/ผู้ปกครองนักเรียน     
                                        
การประเมิน SDQ โดยนักเรียนประเมินตนเอง     
   

 รางวัลครุสดุดีปี 2554
   นายปัญญา  ทองพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 2 ได้รับรางวัลครุสดุดี ประจำปี 2554 เข้ารับรางวัลเข็มครุสดุดี กับรัฐมาตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ณ หอประชุมครุสภา  ซึ่งทั้งประเทศผู้ที่ได้รับรางวัลนี้มีเพียง 561 คน เท่านั้น และ สพป. อ.ต.เขต 2 มีผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว 1 คน เท่านั้น       ภาพวีดีทัศน์ <ปัญญา ภาพ ข่าว>

รางวัลที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ระดับดีมากปีที่ 5
      โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 2 รับโล่รางวัลที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานระดับดีมาก ปีที่ 5 ในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงแรมสีหราช เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 นำความภาคภูมิใจชาวเขียว-ขาว เป็นอย่างมาก  <ปัญญา /ข่าวและภาพ>
   ข่าวการศึกษา
    ค้นข่าวมาเล่า

 

 

 

 

 จัดกิจกรรมวันล้างส้วม ปีการศึกษา 2554
    โรงเรียนจัดกิจกรรมวันล้างส้วม ประจำปีการศึกษา 2554
ขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของส้วม ซึ่งเปรียบเสมือนห้องรับแขกของโรงเรียน อนึ่งในปีการศึกษา2553 ที่ผ่านมา โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 2 ได้รับเกียรติบัตร จาก สพฐ. ชนะเลิศการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ขอให้รักษามาตรฐานนี้ตลอดไป ...ปัญญา /ข่าว  ภาพ

 

 

การนิเทศติตามการอ่านเขียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยคณะกรรมการติดตามนำโดยนายปัญญา ทองพิมพ์และคณะ ได้มาประเมินติดตามนักเรียนของโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์  2 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2554 ที่ผ่านมา  ปัญญา/ข่าว ภาพ

 

 

การจัดกิจกรรมลูกเสือร่วมกันในศูนย์เครือข่าย
       โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 2 ร่วมกับโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 6 และโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 จัดกิจกรรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ในวันพฤหัสบดี ตลอดปีการศึกษา 2554 เพื่อสนองนโยบายการดำเนินการกิจการลูกเสือของหน่วยงานต้นสังกัด เป็นการร่วมสร้างกิจกรรมให้เกิดความเข้มแข็งภายในศูนย์เครือข่าย งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้การสนับสนุน  ปัญญ /ข่าว ภาพ

                      

ศูนย์ดนตรี นาฎศิลป์ ประจำตำบล
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ดนตรี นาฎศิลป์ ประจำตำบลหาดล้า ในปีการศึกษา 2554 โดยโรงเรียนได้ให้ครูตุ้ม วิทยากรบุคคลภายนอกมาสอนทักษะด้านดนตรีใก้แก่นักเรียนที่สนใจ เก่งจังนะตัวแค่นี้  ปัญญา/ข่าว  ภาพ

 

        

mushroom.gif
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 2
86 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190 โทร 0-5543-6784
3d_whitebg_d_email.gif
Ya-pan@hotmail.com  


 

 
 

 

 
 ห้องพักครู สพฐ.  
 รวม Script ดีๆมากมาย  
 ห้องเรียนทันข่าว  
 วิชาการ.com  
 ครูบ้านนอก.com  
 e-learning  
 Graphic & Multimedia  
 ความรู้ทั่วไป  
 รวม JavaScript  

 

 

 โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 6

 

 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2

 

 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

 

 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1

 

 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)

 
 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร  
 โรงเรียนบ้านน้ำพร้าสามัคคี
 
 โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 3  
 โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา  

anidia_blue.gif โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ ..

anidia_blue.gifUNESCO Link

8ค

ศุนย์เครือข่ายหาดล้าประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 2 โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 6 และโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 ร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในตำบลหาดล้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีนายปัญญา ทองพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 2 เป็นประธานศูนย์เครือข่าย นายวิจิตร แก้วนรินทร์ เป็นรองประธานศูนย์เครือข่าย และนายมังกร  เรือนอินทร์ เป็นเลขานุการศูนย์เครือข่าย
           
ข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์หาดล้า


  >>ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 2 "โรงเรียนขนาดเล็กที่โตด้วยคุณภาพ" <